Download EBook Catatan Tajwid Sederhana dan Praktis

Catatan Tajwid Sederhana dan Praktis
Sesuai namanya, catatan ini menyuguhkan materi tajwid secara sederhana dan praktis. Sumber acuan utama catatan ini yaitu, buku Pedoman Membaca Al-Quran (Ilmu Tajwid) oleh Drs. H. A. Nawawi Ali, Mutiara Sumber Widya (2002) dan software Holy Quran versi 6.2, Sakhr Software.
Daftar Isi
1 Beberapa Hal Mengenai Huruf
1.1 Huruf Arab dan Tanda Baris
1.1.1 Huruf Arab
1.1.2 Tanda Baris
1.2 Huruf Qalqalah
1.3 Pengucapan Secara Tafkhiim atau Tarqiiq
1.3.1 Huruf Isti‘laa’
1.3.2 Huruf Laam pada Kata Allaah (Laam Jalaalah)
1.3.3 Huruf Raa
2 Beberapa Hukum Membaca
2.1 Cara Berhenti pada Akhir Kata
2.2 Hukum Mim Bertasydid dan Nun Bertasydid; Ghunnah
2.3 Membaca Al (Alif Laam Ma‘rifat)
2.4 Hukum Nun Mati dan Tanwiin
2.4.1 Iqlaab
2.4.2 Izhhaar .
2.4.3 Idghaam
2.4.4 Ikhfaa’ .
2.5 Hukum Mim Mati
2.5.1 Idghaam Mutamaatsilayn
2.5.2 Ikhfaa’ Syafawi
2.5.3 Izhhaar Syafawi
2.6 Idghaam
2.6.1 Idghaam Mutamaatsilayn
2.6.2 Idghaam Mutajaanisayn dan Idghaam Mutaqaaribayn
3 Memanjangkan Bunyi Sebuah Huruf (Mad)
3.1 Mad Thabii‘i
3.2 Mad Far‘ii
3.2.1 Mad Wajib Muttashil dan Mad Jaaiz Munfashil
3.2.2 Mad Jaaiz ‘Aaridh Lissukuun
3.2.3 Mad Laazim Kilmi
3.2.4 Mad Laazim Harfii
4 Perhentian dalam membaca Al-Quran;Waqaf dan Ibtida
5 Beberapa Hukum Membaca (Lanjutan)
5.1 Jenis Hamzah
5.2 Tanwin Bertemu Hamzah Washal
Dengan bentuknya yang sederhana nan praktis diharapkan catatan materi tajwid ini juga dapat dipakai sebagai semacam ’quick reference’. Amin.
Download Catatan Tajwid Sederhana dan Praktis

0 komentar:

Posting Komentar

Shalat Tepat Waktu !

Popular Posts

Blog Archive

Diberdayakan oleh Blogger.

Google+ Followers

Road to Jannah

Road to Jannah
menampilkan artikel2 menarik

Al Qur'anku

Mushaf Al Qur'an

Jazakumullah Khayran

Daftar Isi

Al Qur'an dan Murotal

TvQuran

Kajian Ilmu Tajwid