Abdullah Shaleh Hadrami - Tafsir Al-Ikhlas

Powered by mp3skull.com


1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."

0 komentar:

Poskan Komentar

top