Asma'ul Husna

"Dialah Allah,  tidak  ada  Tuhan  yang  berhak  disembah  melainkan  Dia,  Dia  mempunyai  asmaa'ul
husna (nama-nama yang baik)." - (Q.S. Thaa-Haa : 8)
Katakanlah:  "Serulah  Allah  atau  serulah Ar-Rahman.  Dengan  nama  yang mana saja  kamu  seru,
Dia mempunyai al asmaa'ul husna  (nama-nama  yang  terbaik)  dan janganlah kamu  mengeraskan
suaramu  dalam  salatmu  dan  janganlah  pula merendahkannya  dan  carilah  jalan tengah  di  antara
kedua itu" - (Q.S Al Israa': 110)
"Allah  memiliki  Asmaa'  ulHusna,  maka  memohonlah  kepadaNya  dengan  menyebut  nama-nama
yang baik itu..."
- (QS. Al A'raaf : 180)
Nabi saw. bersabda: "Allah memiliki 99 nama yang bagus. Barang siapa menghafalnya, maka dia
akan  masuk  surga.  Sesungguhnya  Allah  itu  ganjil  dan  Dia  menyukai  yang  ganjil."
-  (H.R.  Abu
Hurairah ra)
Arab
No.
Nama
Indonesia
1 Allah
2
Ar Rahman                                                        Maha Pengasih
3
Ar Rahiim                                                         Maha Penyayang
4
Al Malik
Maha Raja
5
Al Quddus                                                        Maha Suci
6 As Salaam
Maha Memberi Kesejahteraan
7
Al Mu`min                                                        Maha Memberi Keamanan
8
Al Muhaimin                                                     Maha Pemelihara
Al `Aziiz
Maha Perkasa
9
10
Al Jabbar
Maha Perkasa
11
Al Mutakabbir                                                                           Maha Besar
12
Al Khaliq
Maha Pencipta
13
Al Baari`
Maha Membentuk
14
Al Mushawwir                                                                           MahaMembentuk Rupa
15
Al Ghaffaar                                                        Maha Pengampun
16
Al Qahhaar                                                        Maha Memaksa
17
Al Wahhaab                                                      Maha Pemberi Karunia
18
Ar Razzaaq                                                        Maha Pemberi Rejeki
19
Al Fattaah                                                         Maha Pembuka Rahmat
20
Al `Aliim
Maha Mengetahui
21
Al Qaabidh                                                       Maha Menyempitkan
22
Al Baasith                                                         Maha Melapangkan
23
Al Khaafidh                                                      Maha Mer endahkan
24
Ar Raafi`
Maha Meninggikan
25
Al Mu`izz
Maha Memuliakan
26
Al Mudzil
Maha Menghinakan
27
Al Samii`
Maha Mendengar
28
Al Bashiir
Maha Melihat
29
Al Hakam
Maha Menetapkan
30
Al `Adl
Maha Adil
31
Al Lathiif
Maha Lembut
Al Khabiir
Maha Mengetahui Rahasia
32
33
Al Haliim
Maha Penyantun
34
Al `Azhiim                                                        Maha Agung
35
Al Ghafuur                                                        Maha Pengampun
36
As Syakuur                                                       Maha Bersyukur
37
Al `Aliy
Maha Tinggi
38
Al Kabiir
Maha Besar
39
Al Hafizh
Maha Menjaga
40
Al Muqiit
Maha Pemberi Kecukupan
41
Al Hasiib
Maha Membuat Perhitungan
42
Al Jaliil
Maha Mulia
43
Al Kariim
Maha Pemurah
44
Ar Raqiib
Maha Mengawasi
45
Al Mujiib
Maha Mengabulkan
46
Al Waasi`
Maha Luas
47
Al Hakiim
Maha Maka Bijaksana
48
Al Waduud                                                       Maha Pencinta
49
Al Majiid
Maha Mulia
50
Al Baa`its
Maha Membangkitkan
51
As Syahiid                                                        Maha Menyaksikan
52
Al Haqq
Maha Benar
53
Al Wakiil
Maha Memelihara
54
Al Qawiyyu                                                      Maha Kuat
55
Al Matiin
Maha Kokoh
56
Al Waliyy
Maha Melindungi
57
Al Hamiid
Maha Terpuji
58
Al Mushii
Maha Mengkalkulasi
59
Al Mubdi`
Maha Memulai
60
Al Mu`iid
Maha Mengembalikan Kehidupan
61
Al Muhyii
Maha Menghidupkan
62
Al Mumiitu                                                       Maha Mematikan
63
Al Hayyu
Maha Hidup
64
Al Qayyuum                                                     Maha Mandiri
65
Al Waajid
Maha Penemu
66
Al Maajid
Maha Mulia
67
Al Wahiid
Maha Esa
68
As Shamad                                                        Tempat Meminta
69
Al Qaadir
Maha Menentukan
70
Al Muqtadir                                                      Maha Berkuasa
71
Al Muqaddim                                                    Maha Mendahulukan
72
Al Mu`akkhir                                                    Maha Mengakhirkan
73
Al Awwal
Maha Awal
74
Al Aakhir
Maha Akhir
75
Az Zhaahir                                                        Maha Nyata
76
Al Baathin                                                        Maha Ghaib
Al Waali
Maha Memerintah
77
78
Al Muta`aalii                                                     Maha Tinggi
79 Al Barri
Maha Penderma
80
At Tawwaab                                                      Maha Penerima Tobat
81
Al Muntaqim                                                     Maha Penyiksa
82
Al Afuww
Maha Pemaaf
83
Ar Ra`uuf
Maha Pengasih
84
Malikul Mulk                                                    Raja Segala Raja
85
Dzul Jalaali Wal Ikraam                                      Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan
86
Al Muqsith                                                       Maha Adil
87
Al Jamii`
Maha Mengumpulkan
88
Al Ghaniyy                                                       Maha Berkecukupan
89
Al Mughnii                                                       Maha Memberi Kekayaan
90
Al Maani
Maha Mencegah
91
Ad Dhaar
Maha Memberi Derita
92
An Nafii`
Maha Memberi Manfaat
93
An Nuur
Maha Bercahaya
94
Al Haadii
Maha Pemberi Petunjuk
95
Al Baadii
Maha Pencipta
96
Al Baaqii
Maha Kekal
97
Al Waarits                                                         Maha Pewaris
98
Ar Rasyiid                                                        Maha Pandai
99
As Shabuur                                                       Maha Sabar

0 komentar:

Posting Komentar

Shalat Tepat Waktu !

Popular Posts

Blog Archive

Diberdayakan oleh Blogger.

Google+ Followers

Road to Jannah

Road to Jannah
menampilkan artikel2 menarik

Al Qur'anku

Mushaf Al Qur'an

Jazakumullah Khayran

Daftar Isi

Al Qur'an dan Murotal

TvQuran

Kajian Ilmu Tajwid